Byliśmy u Ciebie...

ŚP

Irena

Nowacka

 

 

 

 

 

Wasze groby daleko...

Pamiętam...

Spoczywajcie na chwałę

Waszych pokoleń!

Dziadkowie