Układanie mączki ceglanej zakończone!  Fotki i klipy

®W sobotę praca przy układaniu mączki ceglanej przypominała akordową pracę. Martusia z Arkiem narzucili takie tempo, że trudno było nadążyć! Marta z Arkiem ładowali i mieszali mączkę z glinką. Arek biegał z taczką na górę, ja rozkładałem na powierzchni, a Basia uzupełniała ubytki po usunięciu rur poziomujących nawierzchnię. Zrobiliśmy 8 warstw metrowych na 22 przez jeden dzień! W sumie przez tydzień (z przerwami) wykonaliśmy pracę, którą planowałem na 20 dni. Przewieźliśmy ponad 10 ton kruszywa!