Klasa mojej siostry Barbary spotkała się po... 45 latach (1956-1963).

Uroczystość uświetnili nasi wspaniali nauczyciele:

Pani Barbara Dobska, Pani Danuta Jastrzębska i Pan Jerzy Lisewski

oraz dyrektor Zespołu Szkół w Unisławiu Pan Marek Jabłoński

 

W sobotę 21 czerwca odbyło się szczególne spotkanie. Po 45 latach spotkali się uczniowie z rocznika 1956-63 wraz ze swoimi niezapomnianymi nauczycielami: Panią Barbarą Dobską, Panią Danutą Jastrzębską i Panem Jerzym Lisewskim. Od lewej stoją byli uczniowie: Bogdan Michna, Józef Mrzygłód, Teresa Dziewiątkowska, Marianna Ressel, Sylwia Słyszewska, Astryda Słyszewska, Danuta Sydorowicz, Eugeniusz Ścibor, Elżbieta Łukomska, Gabriel Berg, Jan Muszalski, niewidoczna Bogumiła Wyszyńska, Barbara Kapturczak, Zbigniew Ziemiński, Barbara Jasieniecka, Irena Machowska, Zofia Rulkowska, Roman Matuszewski, Danuta Machowska, Krystyna Wyszyńska, Halina Szwedowska, Janina Borowiec, Stefania Kowalska, Maria Műcke, obecny dyr. szkoły Marek Jabłoński, Roman Kałwak i Tadeusz Krause.

Zobacz fotki ze spotkania.