W tym pałacu zamieszkają nasze Książątka! Może już w tym roku? Czekam na audiencję...