Zostały wspomnienia i łezka w oku...

My tylko chcieliśmy się zaczepić... Minęło 30 lat, trudnych ale bardzo pięknych. Oczywiście z rozrzewnieniem wspominam te nasze osiedleńcze czasy. A było to tak:

Zobacz fotki: