Czym zajmuje się Marta w pracy naukowej?

Marta oprócz pracy naukowej  w Zakładzie Metod Numerycznych Instytutu Informatyki prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach II stopnia, czyli magisterskich (studenci często młodsi tylko o rok!) na Wydziale Matematyczno-Informatycznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Ponadto, hm... jest doktorantką na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej, której kierownikiem jest Dziekan Wydziału Mechanicznego (do 2012 roku Jego Magnificencja Prorektor)  prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn

W roku 2010 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano grant na lata 2010-2012 na realizację projektu „Opracowanie i zastosowanie bezelementowej metody rozwiązywania złożonych trójwymiarowych zagadnień brzegowych” nr N N519 579538, kierownik dr hab. Eugeniusz Zieniuk, prof. UwB.

Zakład Metod Numerycznych

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Zakładu koncentrują się przede wszystkim na problematyce: opracowywanie wyspecjalizowanych operatorów genetycznych do efektywnego identyfikowania geometrii brzegu z wykorzystaniem Parametrycznego Układu Równań Całkowych (PURC); badanie zastosowania wielowarstwowych sieci neuronowych do identyfikacji geometrii brzegu. 

...przykładowe publikacje:

Zieniuk E., Szerszeń K., Kapturczak M., A Numerical Approach to the Determination of 3D Stokes Flow in Polygonal Domains Using PIES, Lecture Notes in Computer Science, 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARALLEL PROCESSING AND APPLIED MATHEMATICS, LNCS 7203, 112-121


Zastosowanie metod regularyzacja do rozwiązywania nieliniowych zagadnień brzegowych.
dr inż. Agnieszka Bołtuć, Uniwersytet w Białymstoku
Zastosowanie PURC do rozwiązywania przestrzennych zagadnień liniowej sprężystości dla obszarów wielokątnych.
dr inż. Krzysztof Szerszeń, Uniwersytet w Białymstoku
Przedziałowe modelowanie praktycznych zagadnień brzegowych - stacjonarny przepływ ciepła.
dr inż. Andrzej Kużelewski, Uniwersytet w Białymstoku
Realizacja grantu własnego finansowanego przez MNiSW
dr hab. inż. Eugeniusz Zieniuk prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Prezentacja harmonogramu realizacji grantu własnego finansowanego przez MNiSW
dr hab. inż. Eugeniusz Zieniuk prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
Zastosowanie PURC do rozwiązywania płaskich liniowych zagadnień teorii sprężystości z uwzględnieniem sił masowych
dr inż. Agnieszka Bołtuć, Uniwersytet w Białymstoku
Przydziałowy parametryczny układ równań całkowych w modelowaniu wybranych zagadnień pola elektrycznego
dr inż. Andrzej Kużelewski, Uniwersytet w Białymstoku
Numeryczne obliczanie osobliwych całek powierzchniowych dla zagadnień przestrzennych w PURC
dr inż. Krzysztof Szerszeń, Uniwersytet w Białymstoku
Prezentacja wyników z prac doktorskich pracowników ZMN

Wydział Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym
Budynek zlokalizowany zostanie między Placem Syntezy Nauk, a Placem Słonecznym. Wejście główne do Wydziału Matematyki i Informatyki prowadzić będzie od Placu Syntezy Nauk przez szklany portal, z wygrawerowanym symbolicznym tekstem.

Na parterze zlokalizowano hall główny z szatniami, bibliotekę, skrzydło pomieszczeń technicznych, aulę z 240 fotelami i dwoma miejscami dla niepełnosprawnych, pracownie dydaktyczne, komputerowe, laboratoria, zespół Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego z serwerem. Sale wykładowe będą miały szklaną ścianę, przez którą widać zadrzewiony Plac Słoneczny. W osobnym skrzydle mieszczą się pokoje do pracy poszczególnych zakładów. Na pierwszym piętrze dwa audytoria, w każdym 119 foteli i dwa miejsca dla niepełnosprawnych. Pracownie komputerowe i sale wykładowe, ćwiczeniowe, zespół dziekanatu, w wydzielonym skrzydle pokoje do pracy poszczególnych zakładów. Na drugim piętrze znalazły się pozostałe sale wykładowe, sala Rady Wydziału i pokoje pracowników zakładów.

Inwestycja pozwoli na budowę nowoczesnej infrastruktury ICT. W budynkach zainstalowana zostanie nowoczesna sieć komputerowa o wysokiej przepływności. Istotnym elementem realizowanego projektu jest Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe, które będzie pełnić rolę bazy obliczeniowej całej uczelni, ośrodka badań naukowych, ośrodka badań rozwojowych i wdrożeniowych. Podstawowe zadanie to gromadzenie i udostępnianie środowisku naukowemu zasobów obliczeniowych w postaci komputerów dużej mocy obliczeniowej, specjalistycznego oprogramowania, urządzeń składowania danych. W ramach Centrum Obliczeniowego rozwijana będzie dydaktyka poprzez realizację prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz nauczanie na odległość.


PRZEWIDYWANI UŻYTKOWNICY:
Studenci: 1000
Pracownicy: 170

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
powierzchnia użytkowa: 4 719,5 m2
powierzchnia netto: 6 705,3 m2
powierzchnia całkowita: 8 668,7 m2
powierzchnia zabudowy: 3 281,8 m2
kubatura: 38 191,8 m3
wysokość: 13,05 m, 3 kondygnacje