Mazowsze to cudowny zespół, najlepszy powiew patriotyzmu i artyzmu.

 

Piękna nasza Polska cała,
Piękna, żyzna i nie mała,
Wiele krain, wiele ludów,
Wiele stolic, wiele cudów,
Lecz najmilsze i najzdrowsze
Przecież, człeku, jest Mazowsze.

Lecz najmilsze i najzdrowsze
Przecież, człeku, jest Mazowsze.