Ania jest lekarzem!

W dniu 24 listopada 2007r.

byliśmy na uroczystym

nadaniu Prawa Wykonywania

Zawodu Lekarza w Warszawie.

A po powrocie do Węgrowa

zostaliśmy ugoszczeni przez

Renatkę i Zbyszka Skubów!

Ania na stażu w bródnowskim szpitalu w W-wie 28 czerwca 2006r.