Wydział Chemiczny

Politechniki

Poznańskiej

1973-1979

 

Klub Seniora

AZS Politechniki

Poznańskiej

 

 

Szkoła Oficerów

Rezerwy w

Wyższej Szkole Oficerskiej

Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu